Unha visión xeral, clara e profesional do noso traballo para alcanzar o éxito na túa empresa

Levamos máis de 25 anos proporcionando servizos de asesoría e consultoría a PEMES e a autónomos. Con sede en Lugo, traballamos para optimizar o desenvolvemento empresarial dos nosos clientes, a través dun servizo profesional e de calidade.

O noso obxectivo é axudar ós nosos clientes a alcanzar as súas metas, acompañándoos en cada etapa empresarial. Colaborar con eles para que xeren e manteñan a súa riqueza, dentro das normas legais, é a nosa misión.

Cada un dos nosos clientes é único, e cuidámolo coa importancia que merece

Os nosos valores

Reigosa & Varela está formado por un equipo cunha extensa experiencia no ámbito económico e de asesoramento empresarial global. Afrontamos cada servizo coa mesma ilusión que o primeiro día, adquirindo un compromiso profesional cos nosos clientes.

Profesionalidade

Somos asesores profesionais colexiados e especialistas cun alto grao de formación. Licenciados en Ciencias Económicas e Relacións Laborais, membros do Rexistro de Economistas e Asesores Fiscais e Rexistro de Economistas Forenses.

Experiencia

Dende hai máis de 25 anos proporcionamos servizos integrais de asesoría e consultoría económica. En continua aprendizaxe, o noso equipo adáptase día a día aos posibles cambios de carácter lexislativo, laboral e económico que poidan afectar ós nosos clientes.

Flexibilidade

Adaptámonos ás necesidades de cada cliente, ofrecendo alternativas e posibilidades que se axusten a súa dispoñibilidade e horarios.

Compromiso

O noso equipo está comprometido ao 100% co traballo que se realiza, no que destaca a capacidade de coordinarse para alcanzar os obxectivos e metas dos nosos clientes.

Tar Asesores, a nosa sede en Vilalba

Esta asesoría fúndase en outubro do ano 1986 coa finalidade de ofrecer un servizo integral ás empresas.

Dispoñemos dos medios tecnolóxicos máis avanzados a nivel de software, equipos informáticos e de telecomunicacións, sempre sen olvidar o trato persoal cos nosos clientes.

Contamos tamén cunhas instalacións dotadas do debido equipamento e adecuadas para que os nosos clientes teñan unha absoluta confidencialidade nos asuntos que veñen tratar.

E desde o ano 2013 contamos con servizo de asesoramento xurídico-legal da man do despacho Airado Bello Abogadas.

En definitiva, pretendemos axudar aos nosos clientes, cos que nos sentimos identificados, no desempeño eficaz dos seus obxectivos comerciais.